تبلیغات
هرچی بخوای اینجا هست - کد قالب (میهن بلاگ)
 
هرچی بخوای اینجا هست
هر روز یه چیز جدید
درباره وبلاگ


باعرض سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بهتون خوش آمد میگم لطفا اگه امکان داره نظراتون وبذارین تا بتونم با استفاده ازنظرات شما وبلاگم وبهترش کنم.
باتشکر

مدیر وبلاگ : ابراهیم
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
نظرت درمورد وبلاگ چیه؟
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir">
<script src="http://mytheme.ir/themes/script.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]"/>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
<script src="http://mythemes.ir/t36/script-m.js" language="javascript"></script>

<script type="text/javascript" src="http://mythemes.ir/t36/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://mythemes.ir/t36/easySlider1.5.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){ 
$("#slider").easySlider();
});

var i=1;
var mytheme_pic=new Array();
var mytheme_titr=new Array();
var mytheme_text=new Array();
var mytheme_link=new Array();

/*
nahveye estefade az slideshow
baraye ijad slide jadid az 4 ghesmat zir copy begirid va adade dakhel keroshe ra be tartib tanzim konid:

 mytheme_pic[4] = 'Your_pic.jpg'
mytheme_titr[4] = 'Your_titr';
mytheme_text[4] = 'Your_text';
mytheme_link[4] = 'Your_link';

tavajoh konid tedad slide haye shoma bayad ba moteghayer (number) barabar bashad.

>> SIZE TASAVIR >> width="650 px" :: height="260 px"

*/

var number = 3; //تعداد تصاویر اسلاید شما در این متغیر ذخیره می شود


 mytheme_pic[1] = 'http://mythemes.ir/t36/pic1.jpg'; //adress tasvire shoma
mytheme_titr[1] = 'آموزش نحوه ویرایش اسلایدشو'; //titr marbot be tasvire shoma
mytheme_text[1] = 'چگونگی ویرایش اسلاید را در اینجا بخوانید'; //matne tozih marbot be tasvire shoma
mytheme_link[1] = 'http://www.mytheme.ir/faq.php'; // link marbot be tasvire shoma

 mytheme_pic[2] = 'http://mythemes.ir/t36/pic2.jpg';
mytheme_titr[2] = 'دامنه ir. رایگان';
mytheme_text[2] = 'کلیه کاربرانی که از قالب های رایگان سایت استفاده می کنند می توانند دامنه ir. رایگان بگیرند.';
mytheme_link[2] = 'http://mytheme.ir/free-domain.php';

 mytheme_pic[3] = 'http://mythemes.ir/t36/pic3.jpg';
mytheme_titr[3] = 'تیتر اسلاید شماره 3';
mytheme_text[3] = 'این اسلایدشو به تعداد دلخواه قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.';
mytheme_link[3] = 'http://www.mytheme.ir';

</script>

<title>[cb:blog_page_title]</title>
</head>

<body>

<div align="center">
<table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td class=div2>
<div class=div00>

<div class=div60>
<div class=div101>
<div class=div10><font class=title>[cb:blog_title]</font></div></div>
<div class=div11>
<div class=div12><font class=des>[cb:blog_slogan]</font></div></div>
</div>

<div class=ss>
<div class=s1><cb:block_search>
<div class=s2>
<input type="text" name="search_text" size="19" style="border: 0px none; background: none; font-family:Tahoma; font-size:9pt; direction:ltr; color:#5f5f5f;"></div>
<div class=s3><input type="image" src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" width=50 height=60 value="[cb:search_button_text]"></div>
</cb:block_search></div>

<div class=s4>
<div class=s5><font class=text10>
<a href="/"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:[cb:blog_email]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_contact_href]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=75 height=70></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></div></div>
</div>

<div class=div170>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div>
<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><center>[cb:blog_logo]</center><br>
<font class=text1>[cb:blog_description]<br>
 <b>مدیر وبلاگ :</b> <a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></font></div>
</div><div class=div30></div>
</div>

<cb:block_blog_category><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_blog_category><ul><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_blog_category>
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_category>

<cb:block_blog_recent_post><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>مطالب اخیر</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_blog_recent_post><ul><li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_blog_recent_post>
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_archive><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_blog_archive><ul><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_blog_archive>
<ul><li><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_archive>

<cb:block_author><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_author><ul><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_author>
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_author>

<cb:block_poll><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نظرسنجی</font></div></div>
<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><font class=text1>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"><br><br></div>
</font></div></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_poll>

<cb:block_blog_tag_cloud><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>برچسبها</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_blog_tag_cloud><ul><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_blog_tag_cloud>
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>

<cb:block_linkdaily><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_linkdaily><ul><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_linkdaily>
<ul><li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_linkdaily>

<cb:block_link><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_link><ul><li><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_link>
<ul><li><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir">بهترین قالب های وبلاگ</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li><b><a href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_link>

<cb:block_extrapage><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<cb:loop_extrapage><ul><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13"></cb:loop_extrapage>
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_extrapage>

<cb:block_stat><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div>
<div class=div341><font class=text1>
<ul><li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
<ul><li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li></ul><img border="0" src="http://mythemes.ir/t36/mytheme.ir_05.jpg" width="213" height="13">
</font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_stat>

<div class=div024><center>[cb:blog_script]</center></div>

</div>

<div class=div20>

<!-- Slideshow Starts Here -->
<div class="mys">
<div id="container">
<div id="content">
<div id="slider">
<ul>    
<script type="text/javascript">
for (i=1;i<=number;i++)
{
document.write('<li><div class=imgs style="background:url('+mytheme_pic[i]+')" width=650 height=260><div class=texts><div class=texts2><a style="text-decoration:none;" href="'+mytheme_link[i]+'"><font class=text11>'+mytheme_titr[i]+'</font><br><font class=text12>'+mytheme_text[i]+'</font></a></div></div></div></li>');
};
</script>
   </ul>
  </div>
</div></div>
</div>
<!-- Slideshow Ends Here -->

<div class=div201>
<cb:block_post><cb:loop_post><div class=div54>
<div class=div15>
<div class=div015></div>
<div class=div18><font class=text6><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></font></div>
<div class=div27><font class=text8><b><a href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_count]</a></b></font></div>
<div class=div58><font class=text7>[cb:post_create_date] :: نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></font></div>
</div>
<div class=div21>
<div class=div55></div>
<div class=div56><font class=text4>[cb:post_body1][cb:post_body2]
<BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost>
<br><br><font color="#c70900">نوع مطلب :</font>
<cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
<br><font color="#c70900">برچسب ها :</font>
<cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>
<br><br></font></div>
<div class=div016>
<a href="http://twitter.com/home?status=[cb:post_title] - [cb:post_href]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br>
<a href="http://facebook.com/sharer.php?u=[cb:post_href]&t=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br>
<a href="http://www.balatarin.com/links/submit?phase=2&url=[cb:post_href]&title=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a><br>
<a href="http://www.cloob.com/share/link/add?url=[cb:post_href]&title=[cb:post_title]"><img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=35 height=35></a></div>
</div>
<div class=div26></div>
</div></cb:loop_post></cb:block_post>

<div class=div29></div>
<div class=div28><font class=text9>
<cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list></cb:block_general_list>
<br><br>
<cb:block_pages>( کل صفحات : [cb:pages_total] )&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]" class=text4>[cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages></cb:block_pages>
</font>
</div>
</div>
</div>

</div>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td class=b2>
<div class=div7>
<a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank">
<img src="http://mythemes.ir/t36/blank.gif" border=0 width=204 height=35></a></div>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :