تبلیغات
هرچی بخوای اینجا هست - کد قالب میهن بلاگ (موزیک)
 
هرچی بخوای اینجا هست
هر روز یه چیز جدید
درباره وبلاگ


باعرض سلام خدمت بازدید کنندگان محترم بهتون خوش آمد میگم لطفا اگه امکان داره نظراتون وبذارین تا بتونم با استفاده ازنظرات شما وبلاگم وبهترش کنم.
باتشکر

مدیر وبلاگ : ابراهیم
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
نظرت درمورد وبلاگ چیه؟
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="Theme Designer" content="www.MyTheme.ir">
<script src="http://mytheme.ir/themes/script.js" language="javascript"></script>
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]"/>
<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]"/>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" />
<script src="http://mythemes.ir/t34/script.js" language="javascript"></script>

<title>[cb:blog_page_title]</title>
</head>

<body>

<div align="center">
<table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td class=div2>
<div class=div00>

<div class=div60>
<div class=div101>
<div class=div10><font class=title>[cb:blog_title]</font></div></div>
<div class=div11>
<div class=div12><font class=des>[cb:blog_slogan]</font></div></div>
</div>

<div class=ss>

<div class=s4>
<div class=s5><font class=text10>
<a href="/">صفحه نخست</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با مدیر</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
<a href="mailto:[cb:blog_email]">پست الکترونیک</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_rss_href]">RSS</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;
<a href="[cb:blog_atom_href]">ATOM</a></font></div></div>
</div>

<div class=div017></div>

<div class=div170>

<div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>درباره وبلاگ</font></div></div>
<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div31><center>[cb:blog_logo]<br><br>
<font class=text1>[cb:blog_description]</center><br>
 <b>مدیر وبلاگ :</b> <a href="[cb:blog_author_link]">[cb:blog_author_name]</a></font></div>
</div><div class=div30></div>
</div>

<cb:block_blog_recent_post><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>مطالب اخیر</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_recent_post><li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li></cb:loop_blog_recent_post>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_recent_post>

<cb:block_blog_archive><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آرشیو وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive>
<li><b><a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">آرشیو كل مطالب</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_archive>

<cb:block_author><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نویسندگان</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_author><li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name] ([cb:author_post_count])</a></li></cb:loop_author>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_author>

<cb:block_poll><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>نظرسنجی</font></div></div>
<div class=div341>
<div class=sm></div>
<div class=div32><font class=text1>
[cb:poll_question]<br>
<cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll>
<div align="center"><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt"><br><br></div>
</font></div></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_poll>

<cb:block_blog_tag_cloud><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>برچسبها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_tag_cloud>

</div>

<div class=div88></div>

<div class=div20>

<cb:block_post><cb:loop_post><div class=div54>
<div class=div15>
<div class=div015></div>
<div class=div18><font class=text6><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></font></div>
</div>
<div class=div21>
<div class=div55></div>
<div class=div56><font class=text4>[cb:post_body1][cb:post_body2]
<BlogExtendedPost><br><br><b>[cb:post_continue_link]</b></BlogExtendedPost>
<br><br><font color="#ee9700">نوع مطلب :</font>
<cb:block_post_category><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]" class=text4>[cb:post_category_name]</a>،&nbsp;</cb:loop_post_category></cb:block_post_category>
<br><font color="#ee9700">برچسب ها :</font>
<cb:block_post_tag><cb:loop_post_tag><a href="[cb:post_tag_href]" class=text4>[cb:post_tag_name]</a>، </cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>
<br><br></font></div></div>
<div class=div26>
<div class=div27><font class=text8><a href="[cb:post_comment_href]">نظرات ([cb:post_comment_count])</a></font></div>
<div class=div58><font class=text7>[cb:post_create_date]</font></div>
<div class=div580><font class=text7><a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a></font></div>
</div>
</div></cb:loop_post></cb:block_post>

<div class=div29></div>
<div class=div28><font class=text9>
<cb:block_general_list><cb:loop_general_list><a href="[cb:general_list_href]" title="[cb:general_list_title]">[cb:general_list_text]</a><br></cb:loop_general_list></cb:block_general_list>
<br><br>
<cb:block_pages>( کل صفحات : [cb:pages_total] )&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]" class=text4>[cb:pages_no]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</cb:loop_pages></cb:block_pages>
</font>
</div>
</div>

<div class=div88></div>

<div class=div170>

<cb:block_blog_category><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>موضوعات</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_blog_category><li><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_blog_category>

<cb:block_linkdaily><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندهای روزانه</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_linkdaily><li><a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></b></li>
<li><b><a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_linkdaily>

<cb:block_link><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>پیوندها</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_link><li><a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link>
<li><a target="_blank" href="http://www.mytheme.ir">بهترین قالب های وبلاگ</a></li>
<li><b><a href="[cb:link_full_list_href]">همه پیوندها</a></b></li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_link>

<cb:block_extrapage><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>صفحات جانبی</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_extrapage>

<cb:block_stat><div class=div24>
<div class=div35>
<div class=div25><font class=text5>آمار وبلاگ</font></div></div>

<div class=div341><font class=text1><ul>
<li>کل بازدید : [cb:stat_total_view]</li>
<li>بازدید امروز :[cb:stat_today_view]</li>
<li>بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
<li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]</li>
<li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]</li>
<li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
<li>تعداد کل پست ها : [cb:stat_total_post]</li>
<li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
<li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
</ul></font></div><div class=div30></div>
</div></cb:block_stat>

<div class=div024><center><font class=text9>[cb:blog_script]</font></center></div>
</div>

</div>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td class=b2>
<div class=div7>
<a href="http://www.mytheme.ir" target="_blank">
<img src="http://mythemes.ir/t34/blank.gif" border=0 width=182 height=35></a></div>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>

</body>

</html>آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :